Serdecznie zapraszamy do Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego oraz Żłobka w Szczecinie na os.Gumieńce.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „AKADEMIA UŚMIECHU” jest nowoczesnym przedszkolem dla dzieci w wieku 3 – 6 lat wraz z grupą żłobkową dla dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3. Celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji oraz skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dzieci. Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dzieci, wspierając ich kreatywność i aktywność. Chcemy pomagać w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień oraz talentów dziecka.

Ogromne znaczenie ma dla nas stworzenie przedszkola nowoczesnego przy zachowaniu ciepła i atmosfery domowego ogniska. Ideą naszego przedszkola jest również partnerstwo i współpraca z rodzicami w wychowaniu i edukacji dziecka. Jest dla nas niezwykle ważne, by Państwa pociechy czuły się w przedszkolu komfortowo i bezpiecznie, a czas w nim spędzony był czasem radości i beztroskiej zabawy.

Dokładamy wszelkich starań, by dzieci każdego dnia zdobywały nowe, ciekawe doświadczenia i przebywały w przedszkolu i żłobku z przyjemnością bawiąc się i ucząc. Wierzymy, że twórcza atmosfera, ciepło, życzliwość i wsparcie nauczycieli zaowocują rozwijaniem dziecięcych talentów, rozbudzą pasje i poszerzą zainteresowanie światem.

Przedszkole oraz żłobek jest początkiem drogi do dorosłości i chcemy, aby droga ta była dla Państwa dzieci ciekawa i fascynująca. AKADEMIA UŚMIECHU jest miejscem, w którym dzieci spędzą czas na zabawie i nauce oraz rozwoju własnych zdolności.

Od września 2014 roku otworzyliśmy się na potrzeby dzieci niepełnosprawnych tworząc w naszym przedszkolu oddział integracyjny. Nauczanie zintegrowane dzieci pełno- i niepełnosprawnych niesie wiele korzyści dla obydwu grup. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko niepełnoprawne otrzymuje wiele bodźców od swoich zdrowych rówieśników a wspólne zajęcia pozwalają dzieciom pełnosprawnym uczyć się tolerancji, niesienia pomocy oraz współdziałania.  Oferujemy domową, kameralną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

Obowiązek informacyjny – RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PROFECTUS Katarzyna Krysiak ul. Kwiatowa 12, 71-045 Szczecin

  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.

  3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: akademia.usmiechu@op.pl

  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

  7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą Prawo Oświatowe, co najmniej przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem tego terminu , jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku:
w godz. 7:00 - 17:00
Przez caly rok!

Szybki kontakt:

akademia.usmiechu@op.pl

Tel. 797 66 30 99