Kadra

W naszej placówce nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra stosująca nowoczesne metody wychowania.

 

Kadra podstawowa

 

Dyrektor: Katarzyna Krysiak

 

Od 2009 roku związana z działalnością oświatową. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz podyplomowe studia z Zarządzania Oświatą na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej .

 

 

 


Katarzyna Ogrodniczak: Wicedyrektor ds. pedagogicznych,Pedagog                                

p.Kasia                                                                                       

 

Absolwentka  Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Organizacja pomocy społecznej. Ukończyła również Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie – kierunek Wychowanie seksualne. W Szczecinie uczęszczała na Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Pani Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie pracując jako nauczyciel, pedagog oraz dyrektor w Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

 

 

 

 

Marta Ubych: Nauczyciel prowadzący 

 

Ukończyła licencjackie studia w Państwowej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magisterskie studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.

 

 

 

 

Anna Waszkiewicz: Nauczyciel terapeuta 

 

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Humanistycznym, kierunek Pedagogika o specjalizacji Pedagogika Rewalidacyjna. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach nabyte podczas pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnie Ruchowo „Tęcza”.

 

 

 

Monika Furmaniak: Nauczyciel prowadzący 

 

Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Humanistycznym, kierunek Pedagogika specjalna o specjalności Pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa. Obecnie kończy kierunek Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna także na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada świadectwo ukończenia kursu „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”

 

 

 

Patryk Kamiński 

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – -specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną. Ukończył liczne kursy i szkolenia przygotowujące do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi np. „Funkcjonowanie dziecka z ADHD” czy „Praca Metodą Knillów”. Doświadczenie zdobył pracując w Centrum Diagnoz i Terapii jako pedagog.

 

 

 

 

Agnieszka Gnitecka IMG_0562 (2)

 

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Korczaka na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie – kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią.

 

 

 

 

Natalia Kruk                           Kruk

 

Ukończyła Pedagogikę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytecie Szczecińskim specjalność: Edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia. Obecnie na tym samym wydziale Uniwersytetu Szczecińskiego kończy magisterskie studia uzupełniające na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

 

 

 

 

Kadra zajęć dodatkowych i specjalistycznych:

Rytmika – Olivia Ugha

J.angielski – Agnieszka Hapoń

J. niemiecki – Agnieszka Schmidt

Zajęcia z piłkami – Mateusz Jakubiak – Przedszkoliada.pl

Dogoterapia – Monika Niewiadomska

Zajęcia logopedyczne – Mirosława Źróbecka

Neurologopedia – Elżbieta Kojder-Sowińska

Rehabilitacja ruchowa – Magdalena Sławicz

Integracja sensoryczna – Przemysław Kuduk- Gabinet Terapii SENSE

Terapia ręki – Anna Waszkiewicz/Patryk Kamiński/Paula Karniejew