Metody pracy

W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu działaniu dziecka:

  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – która wspiera i harmonizuje rozwój psycho-motoryczny dziecka. Celem metody jest ułatwienie nauki czytania i pisania poprzez jednoczesne usprawnienie czynności słuchowych, wzrokowych oraz kinetyczno-ruchowych.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznawanie własnego ciała i orientacje w przestrzeni
  • Pedagogika Zabawy– opiera się na działaniach dających dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczająca rzeczywistością
  • Bajkoterapia – czyli terapia przez bajki, podstawowym jej celem jest redukcja napięcia, lęku oraz odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Bajkoterapia to również doskonała metoda relaksacyjna, odpowiednio dobrane opowiadanie lub przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć po dniu pełnym wrażeń.
  • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona – ćwiczenia zalecane dla podniesienia potencjalnych zdolności ucznia się dzieci. Zostały stworzone, aby stymulować, wyzwalać oraz relaksować.
  • Elementy Pedagogiki Marii Montessori – pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.