O nas

Niepubliczne Przedszkole „AKADEMIA UŚMIECHU” jest nowoczesnym przedszkolem  integracyjnym dla dzieci w wieku 3 – 6 lat wraz z grupą żłobkową dla dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3. Celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji oraz skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dzieci.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dzieci, wspierając ich kreatywność i aktywność. Chcemy pomagać w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień oraz talentów dziecka. Ogromne znaczenie ma dla nas stworzenie przedszkola nowoczesnego przy zachowaniu ciepła i atmosfery domowego ogniska. Ideą naszego przedszkola jest również partnerstwo i współpraca z rodzicami w wychowaniu i edukacji dziecka.

Jest dla nas niezwykle ważne, by Państwa pociechy czuły się w przedszkolu komfortowo i bezpiecznie, a czas w nim spędzony był czasem radości i beztroskiej zabawy.  Dokładamy wszelkich starań, by dzieci każdego dnia zdobywały nowe, ciekawe doświadczenia i przebywały w przedszkolu z przyjemnością bawiąc się i ucząc.

Wierzymy, że twórcza atmosfera, ciepło, życzliwość i wsparcie nauczycieli zaowocują rozwijaniem dziecięcych talentów, rozbudzą pasje i poszerzą zainteresowanie światem.

Integracja w  Przedszkolu

Od września 2014 roku otworzyliśmy się na potrzeby dzieci niepełnosprawnych tworząc w naszym przedszkolu oddział integracyjny. Nauczanie zintegrowane dzieci pełno- i niepełnosprawnych niesie wiele korzyści dla obydwu grup. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko niepełnoprawne otrzymuje wiele bodźców od swoich zdrowych rówieśników a wspólne zajęcia pozwalają dzieciom pełnosprawnym uczyć się tolerancji, niesienia pomocy oraz współdziałania.  Oferujemy domową, kameralną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego dziecka.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny ” Uśmiechnięty maluch – szczęśliwy dorosły”

Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem wychowawczym, w którym możecie Państwo przeczytać o kierunkach rozwojowych a także wizji i misji naszej Placówki. Program wychowawczo – profilaktyczny  jest dokumentem wspierającym nauczycieli i rodziców  w optymalnym osiąganiu celów wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych, kierując procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb oraz możliwości całej społeczności przedszkolnej.

Program Wychowawczo Profilaktyczny