Opłaty

PRZEDSZKOLE

Wpisowe 300 zł –  jednorazowa, bezzwrotna opłata z przeznaczeniem na doposażenie placówki oraz ubezpieczenie dziecka.

Oferta opieki do godz. 14:00

Czesne: opłata stała 450 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

Wyżywienie – stawka dzienna 8,30 zł (odliczana w przypadku nieobecności dziecka)

Oferta opieki całodziennej do godz. 17:00

Czesne: opłata stała 650 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

Wyżywienie – stawka dzienna 9,80 zł (odliczana w przypadku nieobecności dziecka)

Oferta dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

Czesne: opłata stała 200 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

Wyżywienie – stawka dzienna 9 zł (odliczana w przypadku nieobecności dziecka)

W ramach realizacji podstawy programowej zapewniamy:

 • zajęcia rytmiczno – muzyczne,
 • język angielski oraz niemiecki,
 • zajęcia instrumentalne;
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia z logopedą,

Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dodatkowo:

 • integracja sensoryczna;
 • terapia ręki
 • rehabilitacja ruchowa;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • dogoterapia,
 • neurologopedię

oraz możliwość realizacji zajęć w ramach WWR na miejscu w przedszkolu.

Dla wszystkich rodziców dyżury pedagoga w przedszkolu.

 

ŻŁOBEK

Wpisowe 300 zł  – jednorazowa, bezzwrotna opłata z przeznaczeniem na doposażenie placówki oraz ubezpieczenie dziecka.

Oferta opieki do godz.14:00

Czesne: opłata stała 500 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

Wyżywienie – stawka dzienna 8,30 zł (odliczana w przypadku nieobecności dziecka)

Oferta opieki całodziennej do godz. 17:00

Czesne: opłata stała 700 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

Wyżywienie – stawka dzienna 9,80 zł (odliczana w przypadku nieobecności dziecka)

Cena zawiera:

 • profesjonalną opiekę;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dziecka;
 • zabawy z językiem angielskim oraz niemieckim;
 • zajęcia rytmiczno-ruchowe;
 • arteterapię;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • tańce

 Dla rodziców dyżury pedagoga w placówce.

ZNIŻKI

 • w przypadku nieobecności Dziecka zgłoszonej przez Rodzica co najmniej jeden dzień wcześniej, dokonywany jest zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności,
 • wpisowe dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%,
 • czesne dla drugiego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%.