Opłaty 

PRZEDSZKOLE

Wpisowe 300 zł –  jednorazowa, bezzwrotna opłata z przeznaczeniem na doposażenie placówki.

Oferta opieki do godz. 14:00

Czesne:  650 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności powyżej 10 dni przysługuje odliczenie 10% kwoty

Oferta opieki całodziennej do godz. 17:00

Czesne: 850 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności powyżej 10 dni przysługuje odliczenie 10% kwoty.

Oferta dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Dzieci słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz z niepełnosprawnością                                                        umysłową w stopniu lekkim – Czesne: opłata stała 450 zł
 2. Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – Czesne: opłata stała 250 zł

W przypadku nieobecności powyżej 10 dni przysługuje odliczenie 10% kwoty.

W ramach opieki i realizacji podstawy programowej zapewniamy:

 • pełne wyżywienie (4 posiłki)
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne,
 • język angielski oraz niemiecki,
 • zajęcia instrumentalne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia z logopedą,
 • warsztaty tematyczne’
 • teatrzyki 

Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności dodatkowo:

 • integracja sensoryczna;
 • terapia ręki
 • rehabilitacja ruchowa;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • dogoterapia,
 • neurologopedię

oraz możliwość realizacji zajęć w ramach WWR na miejscu w przedszkolu.

Dla wszystkich rodziców dyżury pedagoga w przedszkolu.

 

ŻŁOBEK

Wpisowe 300 zł  – jednorazowa, bezzwrotna opłata z przeznaczeniem na doposażenie placówki oraz ubezpieczenie dziecka.

Oferta opieki do godz.14:00

Czesne: 700 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności powyżej 10 dni przysługuje odliczenie 10% kwoty

Oferta opieki całodziennej do godz. 17:00

Czesne: opłata stała 900 zł – opłacane z góry, przelewem lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności powyżej 10 dni przysługuje odliczenie 10% kwoty

Placówka zapewnia:

 • pełne wyżywienie (4 posiłki)
 • profesjonalną opiekę;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do wieku dziecka;
 • zabawy z językiem angielskim oraz niemieckim;
 • zajęcia rytmiczno-ruchowe;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • warsztaty tematyczne;
 • teatrzyki dla dzieci

 Dla rodziców dyżury pedagoga w placówce.

ZNIŻKI

 • wpisowe dla drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%,
 • czesne dla drugiego i kolejnego dziecka z rodzeństwa pomniejszone jest o 20%.