POKL Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/14

dotyczące wyboru usługodawcy na wynajem pomieszczeń  

dot. projektu nr  WND- POKL.09.01.01-32-018/13

„Różne dzieci, równe prawa, jedno przedszkole!”

Dokumenty do pobrania: