REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkole z aspiracjami a tolerancja między nami”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, trwa rekrutacja dzieci do projektu.

Projekt skierowany jest do 15 dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie
o systemie oświaty, zamieszkałych w Gminie Miasto Szczecin, Gminie Dobra Szczecińska oraz Gminie Kołbaskowo . Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do grupy docelowej, w której minimum 10% stanowią dzieci z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu, formy wsparcia oraz kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie znajdują się w regulaminie projektu i dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej poniżej lub w Biurze Projektu – ul. Kwiatowa 12, 71-045 Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do składania kart zgłoszeń do projektu.

Załączniki:(do pobrania w zakładce ‚Dokumenty’)

– Regulamin Projektu

– Karta Zgłoszenia do Projektu

– Umowa Projektowa