Informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2015r. zakończyliśmy realizację Projektu „Różne dzieci, równe prawa, jedno przedszkole”, dzięki któremu otworzyliśmy się na dzieci niepełnosprawne i wprowadziliśmy integrację jako jeden z głównych kierunków rozwojowych naszej placówki.

Projekt realizowany był w okresie od lipca 2014 do sierpnia 2015.