REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

PRZEDSZKOLE

Informujemy, iż z powodu braku wolnych miejsc w grupach przedszkolnych wszystkie zgłoszenia dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat będą automatycznie trafiały na listę rezerwową.

ŻŁOBEK

Informujemy, iż z powodu braku wolnych miejsc w grupie żłobkowej wszystkie zgłoszenia dzieci będą automatycznie trafiały na listę rezerwową.W nowym roku szkolnym do grupy żłobkowej można zgłaszać dzieci, które mają ukończone 1,5 roku!

 

Zasady rekrutacji do  przedszkola i żłobka  w roku oświatowym 2017/2018:

Rekrutacja trwa od 21 do 31 marca 2017 r.

Rekrutacja do przedszkola i żłobka prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz rekrutacyjny ze strony www.przedszkole-szczecin.net.pl .

Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola zostanie przesłana na wskazany adres e-mailowy baź przekazana telefonicznie w terminie do 10.04.2017 r.

Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Akademia Uśmiechu” Szczecin ul. Kwiatowa 12 wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kartę dziecka (do pobrania ze strony www.przedszkole-szczecin.net.pl/pliki-do-pobrania) a na miejscu podpisać umowę oraz uiścić opłatę wpisową.

W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.

Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.

Kryteria przyjęć na rok oświatowy 2017/2018:

W  przedszkolu i żłobku obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

  1.   dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2.   rodzeństwa dzieci uczęszczających.

Warunki finansowe na nowy rok szkolny pozostają niezmienione. Wysokość opłat w zakładce http://www.przedszkole-szczecin.net.pl/oplaty/